Phương án thực hiện dự án đường cao tốc TP.HCM – Chơn Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến về phương án, phương thức thực hiện dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành.

Đối với đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương và ý kiến của các bộ liên quan, UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phương án, phương thức thực hiện dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành, tại Văn bản số 4850/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có ý kiến như sau:

UBND tỉnh Bình Dương tiếp thu ý kiến các bộ, phối hợp với UBND Bình Phước xác định sự cần thiết và làm rõ cơ sở pháp lý, phương án giao UBND tỉnh Bình Phước làm chủ quản đầu tư khi tách dự án đoạn qua tỉnh Bình Phước thành dự án độc lập và sử dụng vốn đầu tư công; rà soát chi phí đầu tư đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 50% tổng mức đầu tư, xác định nguồn vốn còn thiếu của các dự án thành phần.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất về sự phù hợp với Quy hoạch toàn tuyến cao tốc theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 và cơ chế điều phối triển khai thực hiện Dự án./.

Trả lời

0912 4444 18