Sau FLC, Ecopark, T&T, thêm một liên danh nhảy vào khu đô thị 12.000 tỷ tại Lâm Đồng

Dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Dự án này từng do FLC đề xuất, sau đó Ecopark cũng xin chủ trương đầu tư và Tập đoàn T&T cũng từng đăng ký thực hiện dự án.

Tổng vốn đầu tư dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim gần 12.000 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến năng lực tài chính liên danh Công ty cổ phần Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản An Phúc, Công ty cổ phần Bất động sản Hano-Vid đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Sông Đa Nhim.

Theo đó, dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim có tổng vốn đầu tư khoảng 11.842,97 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 3.283,59 tỷ đồng; vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là 8.559,38 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận liên danh ngày 18/5/2023, trong đó Công ty cổ phần Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân tham gia vốn chủ sở hữu 1.477,15 tỷ đồng, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản An Phúc tham gia vốn chủ sở hữu 493 tỷ đồng và Công ty cổ phần Bất động sản Hano – Vid tham gia vốn chủ sở hữu 1.313,44 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân năm 2022 (đã được kiểm toán), số dư vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 là 3.953,73 tỷ đồng. Công ty có bản cam kết đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu cho dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim với số vốn là 1.477,15 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản An Phúc năm 2022 (đã được kiểm toán), số dư vốn chủ sở hữu đến 31/12/2022 là 950 tỷ đồng. Công ty có bản cam kết đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu cho dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim với số vốn là 493 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Hano – Vid năm 2022 (đã được kiểm toán), số dư vốn chủ sở hữu đến 31/12/2022 là 5.238,21 tỷ đồng. Công ty có bản cam kết đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu cho dự án với số vốn là 1.313,44 tỷ đồng.

Về khả năng huy động vốn, đại diện liên danh là Công ty cổ phần Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân cam kết vốn vay công ty phải huy động để thực hiện dự án là 8.559,38 tỷ đồng.

Theo hồ sơ Sở Tài chính nhận được có thư cam kết cho vay ngày 18/5/2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – chi nhánh Hà Nội. Trong đó, OCB sẽ xem xét cho Công ty cổ phần Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân vay/thu xếp vốn tối đa là 8.559,38 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim với điều kiện công ty thực hiện theo đúng các yêu cầu, quy định nội bộ của Ngân hàng OCB, các quy định của pháp luật hiện hành về cho vay và phụ thuộc vào tình hình nguồn vốn của ngân hàng trong từng thời kỳ.

Từ những căn cứ này, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đánh giá năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn) theo các hồ sơ, tài liệu nêu trên của liên danh Công ty cổ phần Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản An Phúc, Công ty cổ phần Bất động sản Hano – Vid tại thời điểm xem xét là đảm bảo điều kiện theo quy định về tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim.

Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11/2022.

Dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11/2022. Dự án có quy mô 153,65ha, gồm: 44,3ha đất ở; 6,4ha đất công trình công cộng dịch vụ đô thị; 4,5ha đất công cộng đơn vị ở; 24,8ha đất cây xanh; 67,3ha đất giao thông, bãi đỗ xe và công trình hạ tầng kỹ thuật…

Dự án dự kiến gồm 3.565 căn nhà ở thương mại với tổng diện tích sàn khoảng 1,6 triệum2 (gồm 180 căn biệt thự và 3.385 nhà liền kề); công trình thương mại dịch vụ cao ba tầng và 15 tầng; công trình công cộng đơn vị ở cao 3 tầng. Ngoài ra chủ đầu tư xây thêm trường mầm non, tiểu học, THCS; phòng khám đa khoa; công viên; bãi đỗ xe và công trình thể dục thể thao khác…

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 11.842,97 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, trang thiết bị, chi phí khác khoảng 9.632,3 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 2.210,67 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim từng được Công ty cổ phần FLC đề xuất vào năm 2019. Tuy nhiên, vào tháng 3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này. Đến tháng 6/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản không chấp nhận hồ sơ chủ trương đầu tư dự án của FLC do không đáp ứng các điều kiện.

Đến tháng 2/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng công bố kết quả mở hồ sơ quan tâm dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim. Theo đó, nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ecolives – Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark.

Cuối tháng 3/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất đăng ký thực hiện dự án nói trên.

Nguồn: https://realinsider.vn/sau-flc-ecopark-tandt-them-mot-lien-danh-nhay-vao-khu-do-thi-12000-ty-tai-lam-dong-a5150.html

Trả lời

0912 4444 18